Uslovi korišćenja

Poštovani,

Molimo Vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti.

Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Internet portal programi.bloginja.com vam omogućava korišćenje svojih usluga i sadržaja pod uslovima koji se navode u daljem tekstu. Prilikom svakog pristupa portalu, smatra se da je korisnik upoznat sa svim pravilima i eventualnim rizicima koji nastaju iz korišćenja ovih web strana, kao i da ih u celosti prihvata.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu (stranice, dizajnerski elementi, tekstovi, fotografije, logotipi, kao i sadržaj prikazan na društvenim mrežama koji su povezani sa ovim domenom) je vlasništvo firme Marijana Vuksanović PR BLOGINJA ili njenih partnera i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti.

Marijana Vuksanović PR BLOGINJA nastoji da sve usluge prikaže i opiše što je tačnije moguće, ali istovremeno Marijana Vuksanović PR BLOGINJA ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Takođe, ne garantuje da fotografija proizvoda 100% oslikava original, kao i da zalihe proizvoda u maloprodajnim objektima zaista i postoje. Zakonom o zaštiti potrošača je omogućeno je da proizvod vratite u roku od 14 dana i mi ćemo vam vratiti novac.

Marijana Vuksanović PR BLOGINJA zadržava pravo da ne objavi komentare posetilaca kojima se povređuje privatnost nekog lica, uvredljive sadržaje kao i sadržaje koji su u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnom informisanju. Marijana Vuksanović PR BLOGINJA ne odgovara za komentare posetilaca jer isti predstavljaju samo odraz njihovog mišljenja a ne i zvaničan stav portala Marijana Vuksanović PR BLOGINJA.

Marijana Vuksanović PR BLOGINJA ne snosi odgovornost za sadržinu web stranica izvan svog domena, a koje su povezani putem linkova na samom portalu Marijana Vuksanović PR BLOGINJA.

Isporuka digitalnih proizvoda

Pristup se dodeljuje pomoću naloga na portalu programi.bloginja.com koji se kreira automatski prilikom porudžbine i vezuje za email adresu korisnika. Kredencijali za pristup portalu se šalju na email adresu. Po evidentiranju uplate omogućićemo vam pristup portalu. Materijali se dodaju na portal u predviđenom programom rasporedu. Vremenski  pristup Programu je definisan opisom Programa i nije neograničen. Preuzimanje, čuvanje i deljenje video materijala na programu je zabranjeno u skladu sa zakonom o autorski pravima. Omogućavanje pristupa se radi ručno i obično bude završeno u roku od 12h radnim danima. Ukoliko u roku od 48h ne dobijete mejl sa obaveštenjem da vam je omogućen pristup molimo vas da nam se javite ili imejlom na [email protected]. Prilikom kontaktiranja dostavite sledeće podatke, ime, prezime, telefon, imejl, broj porudžbine, dokaz o uplati (snimak uplate ili potvrda o elektronskom plaćanju). Podaci koje nam šaljete moraju biti isti oni koje ste upisali prilikom kreiranja porudžbine.

Edukativni materijal i svrha programa

Programi na portalu programi.bloginja.com sadrže materijale edukativnog karaktera i nisu zamena za rad sa psihoterapeutom, psihologom ili drugim stručnim licem. Materijali su predviđena za punoletna lica. Maloletna lica mogu pristupiti materijalima samo ako njihovm roditelj ili staratelj uplati edukativni program i pruži maloletnom licu kontrolisani pristup.  Programi ne pružaju zdravstvenu pomoć i ne obrađuje teme iz ginekologije i akušerstva. Povratna informacija u vidu odgovora na pitanja na programu je samo u okviru pređenog gradiva i ne uključuje analizu ličnih situacija. Marijana Vuksanović PR BLOGINJA ne snosi odgovornost za psihičko i zdravstveno stanje korisnika programa i njegove postupke kao i načine na koje će korisnik iskoristiti ili upotrebiti stečeno znanje.  

Autorsko pravo

Marijana Vuksanović PR BLOGINJA ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na portalu programi.bloginja.com, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor. Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na portalu Marijana Vuksanović PR BLOGINJA. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, ili portala u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Marijana Vuksanović PR BLOGINJA kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Marijana Vuksanović PR BLOGINJA i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Ništa u ovim Uslovima se ne može tumačiti kao prenos bilo kog autorskog prava sa Marijana Vuksanović PR BLOGINJA  na Polaznika Programa.

Kršenje autorskog prava, u bilo kom obliku i obimu, podleže zakonskoj odgovornosti prekršioca.

Ovlašćenja i odgovornosti

Za dosledno sprovodenje ovog Pravilnika odgovoran je poslovođa/rukovodilac ONLINE prodavnice

Postupanje suprotno odredbama ovog Pravilnika predstavlja težu povredu radne obaveze u smislu propisa kojima se ureduju radni odnosi.

Završne odredbe

Ovaj pravilnik predstavlja opšti akt firme Marijana Vuksanović PR BLOGINJA, Despotovac

Ovaj Pravilnik stupa na snagu momentom njegovog potpisivanja od strane direktora, a počev od 22.03.2022. godine.

Beograd, 22.03.2022