Podaci o firmi

Pun Naziv: Marijana Vuksanović PR Ostalo Obrazovanje Bloginja Despotovac

Sedište: Stevana Sinđelića 45, Depotovac

MB: 63982482

PIB: 109171240

8559 Ostalo Obrazovanje

Email: [email protected]

Tel: +381629284534

Web: programi.bloginja.com